SEX NOWADAYS
Projekt på tema Sex- och samlevnadsundervisning i skolan.


Utifrån research, studier i "Sex- och samlevnadsundervisning i skolan" (Skolverket/Malmö Högskola), Lgr 11 & Lgy 11 och samarbeten med bl.a. RFSU Malmö har vi skapat två föreställningar som lämpar sig som komplement i fortbildnings- och utbildningssyfte inom det ämnesövergripande området Sex- och samlevnad, identitet, genus, jämställdhet och likabehandling.Hösten 2014 presenterar vi föreställningarna  Sug F*, Slicka K** (målgrupp vuxna) &  XOXY (målgrupp ungdomar) i samarbeten med På Tal om 6 & Kultur för Barn och unga, Malmö Stad.

SUG F*,

SLICKA K**
(*finger, fot, face, fantasi, fläck… **kind, kropp, kärlek, knä, kondom…)

 

Kostnadsfri fortbildning för vuxna som arbetar med ungdomar


En eftermiddag med TEATER + WORKSHOP

Sthlm, Umeå, Malmö, Göteborg, okt-nov 2014.


Scenkonstkollektivet PotatoPotato ger i samarbete med sexualundervisningsprojektet På Tal om 6 en inspirerande och lärorik eftermiddag för din skolpersonal! Syftet med eftermiddagen är att ge er redskap att ämnesövergripande och ämnesintegrerat, arbeta med sexualitet och normer utifrån läroplanernas skrivelser.

Programmet är totalt tre timmar, som inleds med föreställningen
Sug F*, Slicka K** - en rolig och pedagogisk djupdykning i hur vi kommunicerar om sex i skolan. Därefter erbjuder vi besökarna en 45 min praktisk fortbildningsworkshop.

DATUM, PLATS & TID:

7 okt, Kl. 13.00, Stockholm.
Baldersalen, Hägerstensåsens medborgarhus
Riksdalervägen 2, Hägersten.
9 okt,kl. 13.00, Umeå.
Kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum, Ekonomstråket 6-8.
14 okt, kl. 13.00, Malmö.
15 okt, kl. 13.00, Malmö.
PotatoPotato Scenkonst, Rolfsgatan 5, Malmö.

28 okt, kl. 13.00, Göteborg.
Hvitfeldska gymnasiet, Rektorsgatan 2, Göteborg.

ANMÄLAN:

Föranmälan till workshopen krävs! Anmäl dig till info@patalom6.se


KONTAKT:

Karin Carlsson, Projektledare På Tal om 6

info@patalom6.se, 072-022 30 79

Helena Engberg, PotatoPotato
info@potatopotato.se, 0721-77 50 33.

 

LADDA NER INFO SOM PFD!

 

 

 

 

 

XOXY
En kamratlig scenkonstföreställning som istället för att moralisera och banna bjuder in till en alternativ sexfantasi.

Målgrupp: 13-15 år

 

Föreställningen erbjuds kostnadsfritt i samarbete med Kultur för Barn och Unga/Malmö Stad
18-20 nov 2014.


LÄS MER OM FÖRESTÄLLNIGNEN, LADDA NER PEDAGOGISKT MATERIAL OCH BOKA BILJETTER HÄR.
_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAM FÖR SAMTLIGA DATUM:


Kl. 13.00 - 13.15.
Hej och inledande presentation om projekten.

Kl. 13.15 - 14.00.
Teaterföreställning med PotatoPotato Scenkonst

Sug F*, Slicka K**
(*finger, fot, face, fantasi, fläck… **kind, kropp, kärlek, knä, kondom…) 

LÄS MER OM FÖRESTÄLLNINGEN HÄR.

 

Kl. 14.30 - 14.45  Paus

Kl. 14.45 - 16.00 Workshop: På Tal om 6

På tal om 6 är ett webbaserat utbildningsmaterial för lärare med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet som tagits fram med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Du hittar det här www.patalom6.se

Vår fortbildningsworkshop ger dig

♥ Grunderna i normkritisk pedagogik med koppling till läroplanen

♥ Redskap att jobba ämnesintegrerat och ämnesövergripande med sexualitet och normer i skolan.

♥ Konkreta tips på normkritiska arbetssätt.