Nytext Deluxe

Ur Rapport från Semesterort - filmen

 

NYTEXT DELUXE är ett undersökande sätt att förhålla sig till den dramatiska texten, ett experiment där samarbeten med olika konstnärer ska leda till en förnimmelse av vad som hade kunnat bli. 


Sedan 2009 har PotatoPotato tillsammans med Teatr Weimar, InSite, Teater Foratt och Teater 23 ingått i jurygruppen för den nationella manustävlingen NyText som Riksteatern driver. Nu använder vi en av de bästa texterna och provar och ser vad det blir på scen.

Vi utgår från den nyskrivna pjäsen Rapport från Semesterort, av dramatikern Karin Isaksson, som publicerades i antologin Ny Text 3 som släpptes i våras. PotatoPotato bjuder in konstnärer och artister med olika bakgrund som blir tilldelade en del ur manuset som dom får gestalta på valfritt vis. De olika tolkningarna pusslar vi ihop till en collageföreställning som består av dans, film, komik, teater, en talkör, en orkester, hörspel och ett stycke publiken får läsa själva.


Nytext Deluxe finns till för att inte lämna dramatikens verk i en antologi utan ta upp den på scen.

Dansare, komiker, musiker, ljudkonstnärer och ljusdesigners får gå lös med texten. Vi ser till att de olika delarna sätts ihop för att på bästa vis möjliggöra för publiken att följa texten trots att den yttrar sig på ytterst olika sätt och stimulerar fler sinnen än vanligt.
NYTEXTDELUXE GENOMFÖRS MED STÖD AV RIKSTEATERN


 

FOTON FRÅN FÖRESTÄLLNINGEN HÄR!

 

 

 

 

 

 

 

 

NyText Deluxe Rapport från Semesterort Karin Isaksson PotatoPotato Karavan

Rapport från Semesterort

av Karin Isaksson

 

Var?

Karavan, Bokgatan 18

När?

4 december klockan 20.00

Hur?

Först föreställning, sen fest. Inträde 50 kronor. Endast förköp på info@potatopotato.se. Skriv Semesterort i ämnesraden.